Jürgen Stalph / Irmela Hijiya-Kirschnereit / Wolfgang E. Schlecht / Kôji Ueda (Hrsg.): Großes Japanisch-Deutsches Wörterbuch / 和独大辞典 – Band 1: A-I

Moritz Bälz

Empfohlene Zitierweise: M. Bälz, Jürgen Stalph / Irmela Hijiya-Kirschnereit / Wolfgang E. Schlecht / Kôji Ueda (Hrsg.): Großes Japanisch-Deutsches Wörterbuch / 和独大辞典 – Band 1: A-I, in: ZJapanR / J.Japan.L. 29 (2010) 287–288.

Volltext:

PDF