GERALD PAUL MCALINN (ed.), Japanese Business Law

Harald Baum

Empfohlene Zitierweise: H. Baum, GERALD PAUL MCALINN (ed.), Japanese Business Law, in: ZJapanR / J.Japan.L. 26 (2008) 239–240.

Abstract


GERALD PAUL MCALINN (ed.)

Japanese Business Law

Kluwer Law International, Austin et al., 2007, 725 pp. + xliv;
EUR 150,-; ISBN 978-90-411-2659-7


Volltext:

PDF (English)