Bd. 24 Nr. 48 (2019)

					Ansehen Bd. 24 Nr. 48 (2019)

Mit Aufsätzen von:

Peter A. Windel  / Yoshinobu Handa, Yuko Nishitani, Keizo Yamamoto, Kanako Takayama, Antonios Karaiskos, Tomohiro Yoshimasa, Katsuyuki Wada, Souichirou Kozuka, Akira Tokutsu, Guntram Rahn, Eric Seizelet, Etsushi Hosotani, Ruben E. Rodriguez Samudio, Chihara Watanabe

 

Weitere Beträge von:

Gabriele Koziol, Marc Dernauer, Harald Baum, Moritz Bälz, Katharina Doll, Ben-Said Sharif Samani, Anna Katharina Suzuki-Klasen,

Veröffentlicht: 2019-11-26